پشتیبانی

Basic
 • دارد پشتیبانی از طریق تیکت
 • نامحدود تعداد تیکت های  ارسالی
 • 24 ساعت زمان پاسخگویی به تیکت ها
 • ندارد پشتیبانی تلفنی
 • ندارد پشتیبانی از طریق چت با کارشناسان فنی
 • اطلاع رسانی ابیوز ها
 • ندارد پشتیبانی پیشرفته
 • ندارد مانیتورینگ سرور
 • ندارد عیب یابی سخت افزاری
 • دارد نصب کنترل پنل
 • مبتدی انجام میشود کانفیگ کنترل پنل
 • ندارد آپدیت های ماهانه کنترل پنل
 • ندارد نصب اسکریپت ها
 • ندارد تنظیم بکاپ گیری
 • ندارد انتقال اطلاعات سرور
 • ندارد بهینه سازی سرور
 • ندارد بهینه سازی کنترل پنل
silver
 • دارد پشتیبانی از طریق تیکت
 • نامحدود تعداد تیکت های  ارسالی
 • 24 ساعت زمان پاسخگویی به تیکت ها
 • ندارد پشتیبانی تلفنی
 • ندارد پشتیبانی از طریق چت با کارشناسان فنی
 • اطلاع رسانی ابیوز ها
 • ندارد پشتیبانی پیشرفته
 • ندارد مانیتورینگ سرور
 • ندارد عیب یابی سخت افزاری
 • دارد نصب کنترل پنل
 • نیمه حرفه ای نصب میشود کانفیگ کنترل پنل
 • ندارد آپدیت های ماهانه کنترل پنل
 • ندارد نصب اسکریپت ها
 • دارد تنظیم بکاپ گیری
 • دارد انتقال اطلاعات سرور
 • ندارد بهینه سازی سرور
 • ندارد بهینه سازی کنترل پنل
Gold
 • دارد پشتیبانی از طریق تیکت
 • نامحدود تعداد تیکت های  ارسالی
 • 24 ساعت زمان پاسخگویی به تیکت ها
 • دارد پشتیبانی تلفنی
 • دارد پشتیبانی از طریق چت با کارشناسان فنی
 • اطلاع رسانی ابیوز ها
 • دارد پشتیبانی پیشرفته
 • ندارد مانیتورینگ سرور
 • دارد عیب یابی سخت افزاری
 • دارد نصب کنترل پنل
 • حرفه ای نصب میشود کانفیگ کنترل پنل
 • دارد آپدیت های ماهانه کنترل پنل
 • دارد نصب اسکریپت ها
 • دارد تنظیم بکاپ گیری
 • دارد انتقال اطلاعات سرور
 • دارد بهینه سازی سرور
 • دارد بهینه سازی کنترل پنل