نمایندگی هاست

Rl - 1
 • 10 گیگابایت فضا
 • 15 اکانت تعداد ساخت اکانت سی پنل
 • امکان ارتقا و تحویل آنی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • امکان ارایه DNS اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
Rl - 2
 • 20 گیگابایت فضا
 • 35 اکانت تعداد ساخت اکانت سی پنل
 • امکان ارتقا و تحویل آنی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • امکان ارایه DNS اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
 • 17 عدد تعداد دیتابیس
Rl - 3
 • 40 گیگابایت فضا
 • 50 اکانت تعداد ساخت اکانت سی پنل
 • امکان ارتقا و تحویل آنی
 • سی پنل کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • لایت اسپید وب سرور
 • امکان ارایه DNS اختصاصی
 • گواهینامه SSL رایگان
 • 40 عدد تعداد دیتابیس