امروزه افراد زیادی هستند که برای وب سایت خود نیاز به سرویس یا Storage برای بک آپ گیری می باشند . با توجه به افزایش روزافزون نرخ دلار و یورو یک سرویس ارزان قیمت با امکانات کامل و ماژول های سی پنل و دایرکت ادمین آماده شده است که به شما این امکان را می دهد که از وب سایت های خود بک آپ گیری نمایید

PLAN 1 - 100GB

1- هزینه ارزان فضای بک آپ
2- ماژول دایرکت ادمین و سی پنل و API
3- امکان ریستور بک آپ توسط کاربر و نمایندگان شما در cPanel/DirectAdmin
4- سرعت بسیار مناسب در سرور های بک آپ حتی برای سرورهای ایران
5- امکان استفاده از نزدیکترین سرور بک آپ به سرور شما
6- امکان انتقال بک آپ بر بستر FTP

  • مزایای استفاده از سرویس های بک آپ
PLAN 2 - 500Gb

1- هزینه ارزان فضای بک آپ
2- ماژول دایرکت ادمین و سی پنل و API
3- امکان ریستور بک آپ توسط کاربر و نمایندگان شما در cPanel/DirectAdmin
4- سرعت بسیار مناسب در سرور های بک آپ حتی برای سرورهای ایران
5- امکان استفاده از نزدیکترین سرور بک آپ به سرور شما
6- امکان انتقال بک آپ بر بستر FTP

  • مزایای استفاده از سرویس های بک آپ
PLAN3 - 1TB

1- هزینه ارزان فضای بک آپ
2- ماژول دایرکت ادمین و سی پنل و API
3- امکان ریستور بک آپ توسط کاربر و نمایندگان شما در cPanel/DirectAdmin
4- سرعت بسیار مناسب در سرور های بک آپ حتی برای سرورهای ایران
5- امکان استفاده از نزدیکترین سرور بک آپ به سرور شما
6- امکان انتقال بک آپ بر بستر FTP

  • مزایای استفاده از سرویس های بک آپ
PLAN 4 - 2TB

1- هزینه ارزان فضای بک آپ
2- ماژول دایرکت ادمین و سی پنل و API
3- امکان ریستور بک آپ توسط کاربر و نمایندگان شما در cPanel/DirectAdmin
4- سرعت بسیار مناسب در سرور های بک آپ حتی برای سرورهای ایران
5- امکان استفاده از نزدیکترین سرور بک آپ به سرور شما
6- امکان انتقال بک آپ بر بستر FTP

  • مزایای استفاده از سرویس های بک آپ