هاست میدلاین

PLN 1 - host Madeline

-----------
امکان بازگشت وجه تا 48 ساعت اول امکان پذیر میباشد.

 • 200 مگابایت حجم هاست
 • 1 عدد تعداد دیتابیس
 • 2000 مگابایت پهنای باند
 • دارد اس اس ال
 • سیپنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
PLN 2 - host Madeline

-----------
امکان بازگشت وجه تا 48 ساعت اول امکان پذیر میباشد.

 • 500 مگابایت حجم هاست
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • 5000 مگابایت پهنای باند
 • دارد اس اس ال
 • سیپنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
PLN 3 - host Madeline

-----------
امکان بازگشت وجه تا 48 ساعت اول امکان پذیر میباشد.

 • 1000 مگابایت حجم هاست
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • 10000 مگابایت پهنای باند
 • دارد اس اس ال
 • سیپنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
PLN 4 - host Madeline

-----------
امکان بازگشت وجه تا 48 ساعت اول امکان پذیر میباشد.

 • 2000 مگابایت حجم هاست
 • 20 عدد تعداد دیتابیس
 • 20000 مگابایت پهنای باند
 • دارد اس اس ال
 • سیپنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور