به مناسبت ماه مبارک رمضان تمامی سرویس ها %50 درصد تخفیف خوردن!
Ramadan
https://t.me/elithost

هاست

هاست 1 گیگ

ارایه Application Isolation / CageFS به هروب سایت برای افزایش امنیت و پایداری برابر کد مخرب

 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت های FTP
 • 3 عدد تعداد ساب دامین ها
 • 0 عدد پارک دامین
 • خودکار اس اس ال
 • 3 عدد تعداد دیتابیس
 • 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • روزانه - سالانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
هاست 3 گیگ

ارایه Application Isolation / CageFS به هروب سایت برای افزایش امنیت و پایداری برابر کد مخرب

 • 3000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت های FTP
 • 6 عدد تعداد ساب دامین ها
 • 0 عدد پارک دامین
 • خودکار اس اس ال
 • 6 عدد تعداد دیتابیس
 • 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • روزانه - سالانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
هاست 5 گیگ

ارایه Application Isolation / CageFS به هروب سایت برای افزایش امنیت و پایداری برابر کد مخرب

 • 5000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت های FTP
 • 9 عدد تعداد ساب دامین ها
 • 1 عدد پارک دامین
 • خودکار اس اس ال
 • 9 عدد تعداد دیتابیس
 • 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • روزانه - سالانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
هاست 10 گیگ

ارایه Application Isolation / CageFS به هروب سایت برای افزایش امنیت و پایداری برابر کد مخرب

 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت های FTP
 • 15 عدد تعداد ساب دامین ها
 • 3 عدد پارک دامین
 • خودکار اس اس ال
 • 15 عدد تعداد دیتابیس
 • 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • روزانه - سالانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
هاست 20 گیگ

ارایه Application Isolation / CageFS به هروب سایت برای افزایش امنیت و پایداری برابر کد مخرب

 • 20000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت های FTP
 • 30 عدد تعداد ساب دامین ها
 • 6 عدد پارک دامین
 • خودکار اس اس ال
 • 30 عدد تعداد دیتابیس
 • 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • روزانه - سالانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
هاست نامحدود

ارایه Application Isolation / CageFS به هروب سایت برای افزایش امنیت و پایداری برابر کد مخرب

 • نامحدود فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت های FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین ها
 • نامحدود پارک دامین
 • خودکار اس اس ال
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • روزانه - سالانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور
هاست 30 گیگ

ارایه Application Isolation / CageFS به هروب سایت برای افزایش امنیت و پایداری برابر کد مخرب

 • 30000 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد اکانت های FTP
 • 60 عدد تعداد ساب دامین ها
 • 12 عدد پارک دامین
 • خودکار اس اس ال
 • 60 عدد تعداد دیتابیس
 • 24 ساعته در هفت روز هفته پشتیبانی
 • سی پنل کنترل پنل
 • روزانه - سالانه بکاپ گیری
 • لایت اسپید وب سرور